Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kocham Cię ponad życie. nawet to pozaziemskie.
Reposted fromnotenough notenough viaxoxou xoxou
9908 fc8f 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxoxou xoxou

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaxoxou xoxou
3365 79e2
Reposted fromxoxou xoxou
miłość jest wtedy kiedy chcesz go zabić, ale ciągle odkładasz to na jutro.
O miłości można gadać, jak ludzie są razem 20 lat i nadal się nie pozabijali.
— mama <3
Reposted fromlittledarling littledarling
Po pierwszym pocałunku wiedziałam, że już nigdy nie chcę całować innych warg.
— Valerie ` V jak Vendetta`
Z przeszłością zawarłam pakt
o nieagresji
— eyesOFsoul
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaguerriera guerriera
Tego się nie da naprawić, to jest źle zepsute. ♥
— radiowa trójka
Przyjdź od razu jeśli możesz.
Jeśli nie możesz to też przyjdź.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Mężczyzna dobrze ubrany
musi dobrze rozbierać.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaNoemiJustine NoemiJustine
-Czasami kocham Cię tak bardzo, że mogłabym spędzać z Tobą 24, 48, czy ileś tam godzin bez przerwy. Ale czasami mam tak dość, że najchętniej spakowałabym Cię, wsadziła w autobus i wysłała do Warszawy czy gdzieś..
-Zauważyłem to, dziś wolałaś mnie spakować. 
— widzę, że się rozumiemy.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamefir mefir
1894 714e 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamefir mefir
Czuję się, jakbym została odwirowana w pralce. Świat się kręci, a ja nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie dół.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamefir mefir
Późno w nocy, gdy ty żyjesz na całego, ja nie mogę spać. 
— Kings Of Leon - Use Somebody
Moja babcia powiadała: wyjdź za mąż za kogoś, kto kocha Cię bardziej, niż Ty jego.
— fragment ksiązki: "Anioł stróż"
nie potrafię odmówić mu miłości.
Reposted fromhisteryczna histeryczna
Nie wypuszczę Cię z rąk.
— 22.25, najsłodsze
Reposted fromsann sann vialugola lugola
Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEwellka Ewellka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl